SCIENCE AND CONSULTANT BOARD

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU - Ankara University

Prof. Dr. Ulvi KESER - Girne Amerikan University/KKTC

Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA - Uludağ University

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN - Ankara University

Prof. Dr. Nükhet Birik ADIYEKE - Türkiye

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN - İstanbul University

Prof. Dr. Kemal ARI - Dokuz Eylül University

Prof. Dr. Yurdagül MEHMEDOĞLU - Marmara University

Prof. Dr. Nevzat ŞİMŞEK - Dokuz Eylül University

Prof. Dr. Qafar CHAXMAQLI - Erciyes University

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ - Akdeniz University

Prof. Dr. Sibel TURAN - Trakya University

Prof. Dr. Osman KÖSE - Polis Akademisi

Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU - Hacettepe University

Prof. Dr. Serpil Aygün CENGİZ - Ankara University

Prof. Dr. Yılmaz KURT - Türkiye

Prof. Dr. Süer EKER - Başkent University

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN - Türkiye

Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK - İstanbul Aydın University

Prof. Dr. Ahmet ALTINTAŞ - Kocatepe University

Prof. Dr. Mesut ÇAPA - Ankara University

Prof. Dr. Hasip SAYGILI - Fatih Sultan Mehmet Vakıf University

Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER - İstanbul Arel University

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN - Ankara University

Prof. Dr. Mehmet Âkif ERDOĞRU - Ege University

Prof. Dr. Şennur ŞENEL - Ankara Hacı Bayram Veli University

Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK - Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi - YTSAM

Prof. Dr. Selma YEL – Gazi University

Prof. Dr. Nejat HAYTA – Gazi University

Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ – Gazi University

Prof. Dr. Yunus KOÇ – Hacettepe University

Prof. Dr. Mehmet OKUR – Karadeniz Teknik University

Doç. Dr. Güven DİNÇ – Akdeniz University

Doç. Dr. Ayşegül Hüseyniklioğlu – Fatih University

(E) Dr. Alb. Suat AKGÜL – AKSAN Bilim Kurulu

(E) Dz. Kurmay Alb. Ali Rıza İŞİPEK